Vad kan du göra själv?
För att minska tidsåtgång och kostnad och för att få en så effektiv hjälp som möjligt kan du göra vissa saker själv.

Före första besöket
Ta kontakt med den behandlande läkaren och logopeden och begär journalkopior som skickas till mig i förväg. På det sättet kan jag förbereda mig på bästa sätt och träningen kan börja tidigare.
Tänk igenom noga vad du har för svårigheter och styrkor och vad det är du vill ha hjälp med. Vad vill du träna och vilka mål vill du nå?
Vilka möjligheter har du att träna på egen hand, eller med hjälp av någon anhörig eller vän, mellan behandlingarna? Ofta kan du få självträningsuppgifter att utföra på egen hand för att effektivisera träningen och minska antalet behandlingsbesök.
Det är ofta bättre att kunna lägga ner en kortare tidsperiod med intensiv träning och täta behandlingsbesök än sporadiska besök utspridda under en lång tid. (Naturligtvis är det beroende av vilka svårigheter som ska tränas, så det kan variera.) Tänk efter hur du kan disponera din tid.
Eget engagemang och motivation är självklart mycket viktigt för att uppnå goda resultat.

Mellan besöken

Träna på dina självträningsuppgifter om du fått sådana.
Försök att använda dig av tips och råd som du fått, och tillämpa dem i vardagen.
Notera svårigheter, hinder, framsteg och funderingar och diskutera dessa med mig vid nästa behandlingstillfälle.

Efter avslutad behandling
Fortsätt att öva, och få in nya vanor och kunskaper i vardagen så kommer du att märka fler framsteg även efter avslutad behandling.
Kontakta mig för uppföljande samtal, förnyad bedömning eller ny behandlingsperiod.


Tips & råd >>>

Startsidan

Afasi - språksvårigheter

Dysartri - talsvårigheter

Dysfagi - sväljsvårigheter

Stroke - hjärninfarkt eller hjärnblödning

Uttalssvårigheter - hos barn

Logopedi - vad gör en logoped

Hembesök - jag kommer till dig

Inför första besöket - att tänka på

Vårdavtal - vårdavtal, brev mm.

Om mig själv - Lite om min bakgrund


Externa länkar

 

 

 

Kontaktinformation:

Tel: 0708-187479
E-post: jk@goteborgslogoped.se


Tips & råd